Contact online

Liên kết Cấp Quyền quản trị hợp tác bán file 1 lượt Download hưởng 35% tiền hoa hồng theo giá sản phẩm – Tel: 0985914934

[giaban] 0000VNĐ[/giaban]
[tomtat]Giá gốc: 00 000 VNĐ
Giá bán: 00 000 VNĐ

CorelDRAW Graphics Suite X7

[/tomtat]

[chitiet]Font Thư Pháp Bản Quyền.
Bán font Độc Quyền tại www.thiepcuoithanhcong.com.vn
Font Thư Pháp được thiết kế dành cho tạo mẫu thiệp cưới, đặc biệt là dành cho in lụa Font chữ được thiết kế một cách công phu, chính xác về đường nét khi chuyển đổi tiếp ở các ký tự. Font Thư Pháp có thể trang trí, thiệp xuân, thiệp tân gia, thiệp chúc mừng, quảng cáo...[/chitiet]

[mota]Font Thư Pháp Bản Quyền.
Bán font Độc Quyền tại www.thiepcuoithanhcong.com.vn
Font Thư Pháp được thiết kế dành cho tạo mẫu thiệp cưới, đặc biệt là dành cho in lụa Font chữ được thiết kế một cách công phu, chính xác về đường nét khi chuyển đổi tiếp ở các ký tự. Font Thư Pháp có thể trang trí, thiệp xuân, thiệp tân gia, thiệp chúc mừng, quảng cáo...[/mota]

[kythuat]
CorelDRAW Graphics Suite X7 Phần mềm thiết kế đồ họa toàn diện.

CorelDRAW Graphics Suite X7 mở ra một thế giới với những khả năng sáng tạo mới. Chúng tôi đã thiết kế nhiều không gian làm việc mới theo những phản hồi đóng góp của bạn. Bộ phần mềm đầy đủ các ứng dụng thiết kế đồ họa giúp bạn thiết kế theo phong cách của bạn.

What's New in CorelDRAW Graphics Suite X7

Main Applications
CorelDRAW® X7 – Vector illustration and page layout
Corel® PHOTO-PAINT™ X7 – Image editing
Corel® PowerTRACE™ X7 – Bitmap-to-vector tracing (included in CorelDRAW X7)
Corel® CONNECT™ – Content finder
Corel® CAPTURE™ X7 – Screen capture tools
Corel® Website Creator™* – Website design
PhotoZoom Pro 3† – Plug-in for enlarging digital images
ConceptShare™ – Online collaboration tool

System Requirements
Microsoft Windows 8/8.1 (32-bit or 64-bit editions), Windows 7 (32-bit or 64-bit editions), all with latest service packs installed
Intel Core 2 Duo or AMD Athlon 64
2 GB RAM
1 GB hard disk space (for installation without content)
Mouse, tablet or multi-touch screen
1280 x 768 screen resolution
DVD drive (required for box installation)
Microsoft Internet Explorer 8 or higher
Internet connection required for Membership and Subscription services, installing updates and access to some features, including the Content Exchange, QR code tools and ConceptShare

Home Page
Download:
x86
x64
Quý khách hàng cho nhu cầu đăng hình Quảng Cáo mẫu vector đẹp liên hệ đăng miễn phí tại
Số Lượng không giới hạn
Tel: 0987778838

[/kythuat]