Contact online

Liên kết Cấp Quyền quản trị hợp tác bán file 1 lượt Download hưởng 35% tiền hoa hồng theo giá sản phẩm – Tel: 0985914934

[giaban] 50 000VNĐ[/giaban]
[tomtat]Giá Gốc 70000 VNĐ
Giá bán 50 000 VNĐ
ID: 273
Định Dạng: Photoshop PSD
Copyright: www.thiepcuoithanhcong.com.vn
Liên hệ hỗ trợ Download thanh toán qua thẻ cào
Hỗ trợ Skype: thanhcong.thiepcuoi
Liên Hệ Tel: 0987778828 - 0987778838
[/tomtat]

[chitiet]Định dạng hình ảnh Vector ( photoshop Nguyên Lớp layers )
Hình ảnh này là một minh họa vector có thể được thu nhỏ đến kích thước bất kỳ mà không mất độ phân giải. Nó sẽ được tải về như PSD tập tin. Bạn sẽ cần các phần mềm thích hợp để sử dụng tập tin này (chẳng hạn như Photoshop .[/mota]

[kythuat]

Định dạng hình ảnh Vector ( photoshop Nguyên Lớp layers )
Hình ảnh này là một minh họa vector có thể được thu nhỏ đến kích thước bất kỳ mà không mất độ phân giải. Nó sẽ được tải về như PSD tập tin. Bạn sẽ cần các phần mềm thích hợp để sử dụng tập tin này (chẳng hạn như Photoshop .

[/kythuat]