Contact online

Liên kết Cấp Quyền quản trị hợp tác bán file 1 lượt Download hưởng 35% tiền hoa hồng theo giá sản phẩm – Tel: 0985914934

[giaban] 200 000VNĐ[/giaban]
[tomtat]Giá Gốc 300 000 VNĐ
Price: Giá bán 200 000  VNĐ
ID: Khỉ Vàng 05
Độ phân giải: 300 DPI
Pixels: 5000 × 5925 (PX)
 Định dạng: PSD (CS3)
Copyright: www.thiepcuoithanhcong.com.vn
Liên Kết Bán File Tại Đây
Không giới hạn số lượng
[/tomtat]

[chitiet]Vector Khỉ Vàng 2016.[/chitiet]

[mota]Copyright: www.thiepcuoithanhcong.com.vn
Hình ảnh này là một minh họa vector và có thể được thu nhỏ kích thước bất kỳ mà không mất độ phân giải.
Hình ảnh này sẽ tải về định dạng psd ..
Nguyên lớp Layers.

Bạn sẽ cần một trình biên tập vector để sử dụng tập tin này (chẳng hạn như Adobe Illustrator, Photoshop, Corel).[/mota]

[kythuat]


[/kythuat]