Contact online

Liên kết Cấp Quyền quản trị hợp tác bán file 1 lượt Download hưởng 35% tiền hoa hồng theo giá sản phẩm – Tel: 0985914934

[giaban] 50000 VNĐ[/giaban]
[tomtat]Giá Gốc 100000 VNĐ
Price: Giá bán 50000  VNĐ
ID: 610 Thần Tài
Độ phân giải: 300 DPI
Pixels: 5906 × 10630 (PX)
50 cm x 90cm
 Định dạng: PSD (CS3)
Download 
Copyright: www.thiepcuoithanhcong.com.vn
[/tomtat]

[chitiet]Vector Khỉ Vàng 2016.[/chitiet]

[mota]Copyright: www.thiepcuoithanhcong.com.vn
Hình ảnh này là một minh họa vector và có thể được thu nhỏ kích thước bất kỳ mà không mất độ phân giải.
Hình ảnh này sẽ tải về định dạng psd ..
Nguyên lớp Layers.

Bạn sẽ cần một trình biên tập vector để sử dụng tập tin này (chẳng hạn như Adobe Illustrator, Photoshop, Corel).[/mota]

[kythuat]


[/kythuat]