Contact online

Liên kết Cấp Quyền quản trị hợp tác bán file 1 lượt Download hưởng 35% tiền hoa hồng theo giá sản phẩm – Tel: 0985914934

[giaban] Download VNĐ[/giaban]
[tomtat]Giá Gốc Download  VNĐ
 Giá bán Download  VNĐ
ID: Miễn Phí
 Định dạng: PSD
Công cụ chỉnh sửa Photoshop
Download
Copyright: www.thiepcuoithanhcong.com.vn
Pass: www.thiepcuoithanhcong.com.vn
[/tomtat]

[chitiet]Vector Hoa Góc.[/chitiet]

[mota]Copyright: www.thiepcuoithanhcong.com.vn
Hình ảnh này là một minh họa vector và có thể được thu nhỏ kích thước bất kỳ mà không mất độ phân giải.
Hình ảnh này sẽ tải về định dạng psd ..
Nguyên lớp Layers.

Bạn sẽ cần một trình biên tập vector để sử dụng tập tin này (chẳng hạn như Adobe Illustrator, Photoshop, Corel).[/mota]

[kythuat]

[/kythuat]