Contact online

Liên kết Cấp Quyền quản trị hợp tác bán file 1 lượt Download hưởng 35% tiền hoa hồng theo giá sản phẩm – Tel: 0985914934

[giaban] 10 000VNĐ[/giaban]
[tomtat]Giá Gốc 30 000 VNĐ
Giá bán 10 000  VNĐ
ID: 659
Định dạng: CDR
Công cụ chỉnh sửa: Corel
Copyright: www.thiepcuoithanhcong.com.vn
( nhận link download sau khi nạp thẻ )
DOWNLOAD
[/tomtat]

[chitiet]Vector Khung viền thiết kế Thiệp Cưới File Vẽ Corel.
Phần mềm hỗ trợ corel chỉnh sửa theo ý.
Hỗ Trợ Thanh Toán Qua Thẻ Cào Download ngay sau khi nạp thẻ thành Công.[/chitiet]

[mota]Copyright: www.thiepcuoithanhcong.com.vn
This image is a vector illustration and can be scaled to any size without loss of resolution.
This image will download as a eps, psd files ..

You will need a vector editor to use this file (such as Adobe Illustrator, Photoshop, Corel).[/mota]

[kythuat]

Vector in thiệp cưới thiết kế sẵn chỉ thay đổi sửa tên theo ý mình.
Quý khách hàng thanh toán thẻ cào vui lòng để lại email.
Trong trường hợp lỗi file Quý khách sẽ nhận lại file qua địa chỉ Email
[/kythuat]