Contact online

Liên kết Cấp Quyền quản trị hợp tác bán file 1 lượt Download hưởng 35% tiền hoa hồng theo giá sản phẩm – Tel: 0985914934

[giaban] 20 000VNĐ[/giaban]
[tomtat]Giá Gốc 100 000 VNĐ
Giá bán 20 000  VNĐ
ID:  Khỉ Vàng 31
Format: CDR
Công Cụ chỉnh sửa: Corel
Copyright Design by: www.thiepcuoithanhcong.com.vn 
 DOWNLOAD
[/tomtat]

[chitiet]Vector Định dạng: PSD
Công cụ chỉnh sửa: photoshop CS.[/chitiet]

[mota]Copyright: www.thiepcuoithanhcong.com.vn
This image is a vector illustration and can be scaled to any size without loss of resolution.
This image will download as a eps, psd files ..

You will need a vector editor to use this file (such as Adobe Illustrator, Photoshop, Corel).[/mota]

[kythuat]

File Vẽ corel Thay đổi màu sắc theo ý muốn


[/kythuat]