Contact online

Liên kết Cấp Quyền quản trị hợp tác bán file 1 lượt Download hưởng 35% tiền hoa hồng theo giá sản phẩm – Tel: 0985914934

[giaban] 100 000VNĐ[/giaban]
[tomtat]100 000  VNĐ
ID:  Khỉ Vàng 52
Định dạng: PSD
Kích Thước 40Cm X60 Cm X 300 Pixels/cm
Công Cụ chỉnh sửa: Photoshop
Copyright Design by: www.thiepcuoithanhcong.com.vn
Liên hệ hợp tác bán file: 0987778838
 DOWNLOAD
[/tomtat]

[chitiet]Vector Định dạng: PSD
Công cụ chỉnh sửa: photoshop CS.[/chitiet]

[mota]Copyright: www.thiepcuoithanhcong.com.vn
This image is a vector illustration and can be scaled to any size without loss of resolution.
This image will download as a eps, psd files ..

You will need a vector editor to use this file (such as Adobe Illustrator, Photoshop, Corel).[/mota]

[kythuat]
[/kythuat]